galeriegevaert

Joost Gevaert, price on request

De esthetische en visuele zijde van het bestaan kan gezien worden als een leidraad, en in het bijzonder haar intrensieke waarde, de inhoud en de ziel van de werkelijkheid. Voornoemde ziel wordt beeldend in dezelfde verhouding als deze van werkelijkheid tot ervaring. Deze intuïtieve reflectie vindt haar neerslag in beelden die op directe wijze dezelfde waarheid uitdragen als de werkelijkheid zelf. Hierin is geen plaats voor een dogmatische iconografie, geen symbolen of metaforen. Door enkel het beeld te presenteren, wordt de vorm zeer belangrijk. De figuur in het landschap, vertelt niets meer dan de figuur in het landschap, haar betekenis wordt gevormd door haar relatie met andere elementen in het beeld zelf, bijvoorbeeld een horizonlijn, of net het ontbreken ervan. Het abstracte, de idee, uit zich niet in de vorm, maar in het ontbreken van informatie. De anekdote is geen anekdote omdat haar betekenis afwezig blijft en het verhaal niet gekend is. Alles wordt op hetzelfde niveau gebracht, doordat de hiërarchie aan betekenissen ontbreekt. Hier wordt het werk concreet, omdat het ontstaat in een omgeving waarin alles nieuw lijkt te zijn, en steeds minder referentiepunten voorkomen, wat vervreemdend werkt. Het houdt de werkelijkheid dus geen spiegel voor, maar poogt haar te herontdekken.

(Joost Gevaert)

Joost Gevaert, request price
ALL // Adriano Piu / Alice Vanderschoot / An Mommaerts / Atelier Haute Cuisine / Bertrand Vanden Elsacker / Edith Ronse / Elise Vandeplancke / Eva De Smet / Francine Van Mieghem / Fred Bervoets / Hasan Saygin / Hendrik Van Walleghem / Henk Visch / Hubert Sierens / Isidoor Goddeeris / Jean Bilquin / Jean Claeys / Joelle Dubois / Joke Derycke / Joost Gevaert / Julie Lesenne / Kris Vercruysse / Lieven D'Haese / Luca Beel / Lukas Verstraete / Matthias Nuytten / Max Dreezen / Merel Cremers / Merel Vande Casteele / Myriam Eykens / Rik Slabbinck / Robin Vermeersch / Roland Rens / Thomas Ackermann / Tinus Vermeersch / Veerle Beckers / Wivina Ockier / Yaacov Agam / Yves Obyn