galeriegevaert

Roland Rens, SOLD
Roland Rens werd 50 jaar geleden geboren als telg van een groot gezin. In zulk een gezin – dat meestal mensen voortbrengt die gewoon zijn wel en wee te delen en te observeren en waarin een kind zijn eigen fantasiewereld opbouwt – groeide hij op als een Pallieter, vrij en vrolijk in gedachten. In dit licht moeten wij zijn latere creaties zien. Initieel in Vlaamse bodem geworteld, zien wij hem een fantasiewereld ontplooien van zotskappen, tronies, lachende of zwoegende figuren, zwevende vrouwen in bruidsjurken en corpulente wezenloos kijkende naakten – hedendaagse versies van de verstilde Venus van Willendorf. Zijn personages worstelen elk met hun eigen problemen, nooit kommerloos maar elk begaan met hun specifieke passie die zij doordrijven tot aan de grens van de waanzin, oeverloos passioneel of satirisch, ironisch, uitzinnig lachend, of beangstigend sereen. Wij kijken naar getormenteerde wezens, maar kijken wij naar hen of kijken zij naar ons. Zijn zij bespottelijk of drijven zij juist de spot met ons? Zijn figuren hebben een “aanwezigheid”, stellen vragen en laten niemand onverschillig. Net als bij de Renaissancekunstenaars – humanisten – krijgen deze hedendaagse observaties van het menselijk gedrag in al zijn vreemde vormen en met al zijn gebreken een universele zeggingskracht. Dit ideeëngoed gekoppeld aan een virtuositeit zonder aan bravoure te willen toegeven, maakt het werk van Roland Rens des te boeiender. Laag na laag kunnen wij ons verdiepen in alle aspecten van zijn werk en hem ontdekken als ziener, denker, verteller, tekenaar, boetseerder, beeldhouwer, vakman. Als een hedendaagse Archimboldo verweeft en smeedt Rens allerhande vreemdsoortige materialen tot een coherente compositie, maakt met zijn “objets trouvés” weer volwaardige composities die vragen oproepen, verontrusten, maar in perfecte balans zijn met zichzelf

ALL // Adriano Piu / Alice Vanderschoot / An Mommaerts / Ann-Sophie Deproost / Atelier Haute Cuisine / Bertrand Vanden Elsacker / Edith Ronse / Elise Vandeplancke / Eva De Smet / Francine Van Mieghem / Fred Bervoets / Greet Desal / Hasan Saygin / Hendrik Van Walleghem / Henk Visch / Hubert Sierens / Isidoor Goddeeris / Jean Bilquin / Jean Claeys / Joelle Dubois / Joke Derycke / Joost Gevaert / Julie Lesenne / Kris Vercruysse / Lieven D'Haese / Luca Beel / Lukas Verstraete / Matthias Nuytten / Max Dreezen / Marc De Brée / Merel Cremers / Merel Vande Casteele / Myriam Eykens / Rik Slabbinck / Robin Vermeersch / Roland Rens / Sam Dendooven / Stijn Bastianen / Thomas Ackermann / Tinus Vermeersch / Veerle Beckers / Wivina Ockier / Yaacov Agam / Yves Obyn