WELKOM BIJ GALERIE GEVAERT
GALERIE GEVAERTDe Saut de Loup of Ha-Ha is een zo goed als onzichtbare ingreep in het landschap waarbij grenzen van een stuk tuin of natuur worden afgebakend door een gracht, gevolgd door een verzonken muur. Een meesterlijk staaltje van optische illusie die vasthoudt zonder de ongereptheid te verstoren.

Zowel het werk van Sanne als van Kevin vormen een onderzoek om de manier waarop we in en met de natuurlijke omgeving leven te bevragen en vanuit een ander oogpunt aan het publiek te tonen. Ze proberen met hun werk, elk op hun eigen manier, verzonken muren open te breken en alternatieve vergezichten te ontwikkelen.

Sanne Vaassen gaat op een verhalende manier te werk in haar artistieke praktijk. Dagdagelijkse elementen en handelingen worden in vraag gesteld, ontmanteld, verdraaid en opnieuw vorm gegeven. Ze maakt in haar installaties het onzichtbare zichtbaar en reflecteert hiermee op structuren, relaties en gedragingen die vanzelfsprekend lijken.

Kevin Vanwonterghem vindt inspiratie voor zijn werk in de relatie tussen mens en natuur en de fricties die hij daarbij ervaart. In zijn houtskooltekeningen creëert hij een imaginaire wereld, waarbij hij landschapselementen onderwerpt aan vormelijke ingrepen. Een gefilterde blik op de natuur en het landschap, tussen realiteit en fictie, tussen romantisering en objectivering.